Student stypendysta w projekcie TEAM – TEACH

Poznański Park Naukowo Technologiczny/ Zakład Syntez Materiałowych,  poszukuje kandydatów do projektu: "Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami" na stanowisko:

                                                                              Student stypendysta w projekcie TEAM – TEACH

Oferta stypendium:

Dziedzina: Chemia biologiczna

Sposób wynagrodzenia: stypendium

Kwota stypendium: 1500 PLN/miesiąc

Data rozpoczęcia stypendium: 15.02.2019

Okres trwania stypendium: 18 miesięcy

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Marcin Śmiglak

Projekt jest realizowany w ramach programu Team- Tech Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Opis projektu

Założeniem projektu jest zbadanie potencjału aplikacyjnego cząsteczki o charakterze induktora odporności roślin przeciwko chorobom występujących w warunkach szklarniowych i polowych. W ramach projektu będą przeprowadzone testy mające na celu przebadanie cząsteczki pod kątem indukcji odporności u różnych gatunków roślin oraz określenie warunków aplikacji i optymalnej dawki stosowania substancji. Projekt będzie realizowany według poniższych celów badawczych:

1)      Zaprojektowanie oraz optymalizacja syntezy cząsteczki induktora odporności w dużej skali,

2)      Przygotowanie formulacji zawierającej substancję aktywną oraz określenie jej właściwości fizykochemicznych,

3)      Badanie właściwości biologicznych formulacji zawierającej substancję aktywną induktora odporności na różnych gatunkach roślin w warunkach szklarniowych i polowych,

4)      Zbadanie zdolności akumulacji przez roślinę substancji aktywnej induktora odporności oraz biodegradowalność substancji w środowisku.

Zadania badawcze:

1)      Synteza nowych pochodnych induktorów odporności oraz określenie ich właściwości fizykochemicznych,

2)      Prowadzenie badań określających właściwości biologiczne nowych pochodnych induktorów odporności.

Oczekiwania stawiane kandydatom:

1)      Student II stopnia lub ostatniego semestru I stopnia (w przypadku studiów inżynierskich) w dziedzinie chemii,  biologii lub kierunku, pokrewnego w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie,

2)       Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie literatury specjalistycznej,

3)       Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym,

4)       Zainteresowanie tematyką badawczą,

5)       Znajomość zagadnień z dziedziny syntezy chemicznej, chemii biologicznej,

Lista wymaganych dokumentów

1)       Życiorys wraz z listą najważniejszych osiągnięć kandydata i ewentualnych publikacji, odbytych staży

2)       List motywacyjny,

3)       Zaświadczenie o statusie studenta studiów magisterskich, dostarczane w drugim etapie rekrutacji

Oferujemy

1)      Możliwość wykonania ciekawej pracy magisterskiej przy współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo Technologicznym,

2)      Możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych, szkoleniach i programach stażowych podnoszących kwalifikacje

3)      Przewidywany czas pracy stypendysty to średnio 4 godziny dziennie, przy czym szczegółowy plan pracy będzie zależał od charakteru realizowanych w danym czasie zadań i będzie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu i dostosowany do zajęć stypendysty na Uczelni.

Dodatkowe informacje o rekrutacji

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 11-12.02.2019 w godzinach 10:00-15:00

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem:  Emilia.Frydrych@ppnt.poznan.pl

Termin przesyłania zgłoszeń - 06.02.2019

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższa klauzulą i zamieszczenie jej treści w dokumentach aplikacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego/obecnego i przyszłych procesów rekrutacji*.

*niepotrzebne usunąć

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od momentu ich przekazania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt: iod@ppnt.poznan.pl

Formularz
aplikacyjny

Załącz
  • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
  • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB
Załącz
  • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
  • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB