Stażysta/praktykant w Zespole Syntez Materiałowych

Zespół Syntez Materiałowych, znajdujący się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, poszukuje studenta studiów drugiego stopnia z dziedziny chemii lub technologii chemicznej na bezpłatny staż/praktyki.

 

Opis stanowiska:

Oferujemy możliwość pracy w zespole badawczym, prowadzącym prace głownie w zakresie syntez chemicznych cieczy jonowych jak również prac badawczo-rozwojowych w zakresie chemii przemysłowej. Stażysta będzie mógł sam planować swoją pracę i liczbę godzin, uwzględniając swoje inne obowiązki.

Okres trwania stażu/praktyki do 12 miesięcy.

Oferujemy:

 1. Urozmaiconą pracę w młodym, dynamicznym zespole.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach oraz projektach naukowych.
 3. Możliwość poznania pracy oraz funkcjonowania grupy badawczej pozauczelnianej.
 4. Wykonywanie analiz oraz nauka obsługi wyspecjalizowanych urządzeń analitycznych, takich jak: Chromatografia jonowa, Termograwimetryczna analiza termiczna, Skaningowa kalorymetria różnicowa i wiele innych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe z dziedziny chemii, najlepiej student studiów magisterskich,
 2. Elastyczność godzin pracy,
 3. Duża samodzielność laboratoryjna,
 4. Dobra znajomość podstawowych technik analitycznych oraz syntetycznych,
 5. Szybkie przyswajanie nowych informacji,
 6. Łatwość nawiązywania kontaktów.

Dodatkowe atuty:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu cieczy jonowych,
 2. Dobra lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV naukowe,
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną do dnia 22.10.2021r przez stronę internetową http://ppnt.poznan.pl/kariera/.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybraną listą kandydatów. Stosowna informacja zostanie przesłana do kandydatów drogą e-mailową w celu ustalenia terminu krótkiej rozmowy rekrutacyjnej.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 14 dni od zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy + 14 dni od momentu ich przekazania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Formularz
aplikacyjny

Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB
Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB