Technik ds. przygotowywania próbek i analizy spektrofotometrycznej
3/4 etatu

Poznański Park Naukowo Technologiczny w związku z realizacją projektu „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie, jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami” ogłasza nabór na stanowisko:

Technik ds. przygotowywania próbek i analizy spektrofotometrycznej

Nadrzędnym celem projektu jest zbadanie potencjału aplikacyjnego cząsteczki o charakterze induktora odporności roślin przeciwko chorobom występujących w warunkach szklarniowych i polowych. W ramach projektu będą przeprowadzone testy mające na celu przebadanie cząsteczki pod kątem indukcji odporności u różnych gatunków roślin oraz określenie warunków aplikacji i optymalnej dawki stosowania substancji. 

Jeżeli posiadasz wyższe wykształcenie, masz doświadczenie w obsłudze spektofotometru, charakteryzuje Ciebie skrupulatność, rzetelność i odpowiedzialność, zapraszamy do aplikowania.

W swojej pracy będziesz odpowiedzialny/a za:

  • wysadzanie, podlewanie, opryskiwanie, odchwaszczanie roślin,
  • bieżące obserwowanie stanu roślin,
  • przeprowadzanie analiz spektrofotometrycznych,
  • pobieranie próbek do analizy.

Ze swojej strony oferujemy:

  • umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • termin podpisania umowy: 2 listopada 2020r.,
  • dynamiczne i innowacyjne środowisko pracy,
  • współpracę w ciekawej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020(PO IR), oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Informacja o danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 14 dni od zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy + 14 dni od momentu ich przekazania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Lewandowska 
Email: iod@ppnt.poznan.pl 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Formularz
aplikacyjny

Załącz
  • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
  • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB